Archiwum tagu głuchota

Stworzone przez:user

Badania słuchu u noworodków i niemowląt. Co o nich wiesz?

  1. Program przesiewowych badań słuchu u noworodków jest największym profilaktycznym programem zdrowotnym w Polsce. Jego celem jest objęcie każdego nowonarodzonego dziecka badaniem pod kątem uszkodzenia słuchu.
  2. Do badania przeznaczona jest aparatura wykorzystująca zjawisko otoemisji, czyli powstawania bardzo cichego dźwięku w uchu wewnętrznym. Rejestracja otoemisji jest badaniem obiektywnym i odbywa się bez aktywnego udziału dziecka. Badanie jest nieobciążające dla małego pacjenta i pozwala wykryć nieprawidłowe słyszenie utrudniające kontakt z otoczeniem już w pierwszych dniach życia.
  3. Wczesne stwierdzenie niedosłuchu (pogorszenia słuchu) lub głuchoty u dziecka ma decydujące znaczenie nie tylko dla kontaktu małego człowieka z otoczeniem ale także dla rozwoju mowy.
  4. Znaczny obustronny niedosłuch i głuchota uniemożliwiają bowiem prawidłowe rozwinięcie mowy u dziecka i powodują tak zwaną głuchoniemotę.
  5. Wczesne wykrycie niedosłuchu i głuchoty ma duże znaczenie, istnieją bowiem metody znacznej poprawy słuchu, zapobiegające powstaniu głuchoniemoty i nieprawidłowemu rozwojowi młodego człowieka. Prawidłowe postępowanie ma wpływ na całe dalsze życie dziecka a potem dorosłego z zaburzeniami słyszenia.
  6. Nieprawidłowy wynik pierwszego badania słuchu nie zawsze świadczy o trwałym nieprawidłowym funkcjonowaniu narządu słuchu. Zawsze wymaga ponownych działań i co najważniejsze opieki i kontroli specjalisty laryngologa/laryngologa dziecięcego/audiologa.

Prawidłowe postępowanie z dzieckiem ze znacznym niedosłuchem oraz głuchotą ma wpływ na całe jego dalsze życie.

Poradź się naszego specjalisty!

Umów wizytę u neurologa, tel. 535107907 lub Umów wizytę u laryngologa, tel. 502150240