Porażenie nerwu twarzowego. Co o nim wiesz?

Stworzone przez:user

Porażenie nerwu twarzowego. Co o nim wiesz?


  1. Nerw twarzowy to inaczej siódmy nerw czaszkowy. Jest on bowiem siódmym w kolei nerwem, który opuszcza pień mózgu położony w jamie czaszki.
  2. Największa część włókien nerwowych nerwu twarzowego unerwia mięśnie odpowiadające za mimikę twarzy.
  3. Niedowład i porażenie nerwu twarzowego mogą być przyczyną zmian w mózgu (w ośrodkowym układzie nerwowym) lub poniżej jego punku wyjścia z mózgu (dokładnie pnia mózgu).
  4. Porażenia i niedowłady nerwu twarzowego ośrodkowe (powstałe w mózgu) są najczęściej powodowane chorobami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Jednym z typowych objawów udaru mózgu jest opadnięcie kącika ust po jednej stronie – przeciwnej do ogniska choroby. Jest to typowy objaw tak zwanego ośrodkowego porażenia nerwu twarzowego.
  5. Porażenia i niedowłady nerwu twarzowego obwodowe (powstałe poniżej jego odejścia z pnia mózgu) są powodowane często infekcją wirusową i innymi chorobami ogólnymi. Niekiedy są wynikiem zapaleń, urazów i chorób nowotworowych na drodze przebiegu nerwu twarzowego.  Mogą to być na przykład poważne choroby ucha.
  6. Typowym dla tak zwanego obwodowego porażenia nerwu twarzowego jest porażenie lub niedowład wszystkich lub znacznej liczby mięśni po stronie uszkodzenia.

Umów wizytę u neurologa, tel. 535107907 Umów wizytę u laryngologa, tel. 502150240


O autorze

user administrator

Pozostaw odpowiedź