Neurolog

Choroby neurologiczne u dzieci i dorosłych:

 • bóle głowy, w tym migrena
 •  zawroty głowy
 • nowotwory układu nerwowego
 • padaczka
 • zaburzenia mowy i zachowania u dzieci
 • nadpobudliwość
 • zaburzenia rozwoju psychoruchowego
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • niepełnosprawność intelektualna
 • następstwa niedotlenienia okołoporodowego i chorób naczyniowych mózgu u dzieci i dorosłych
 •  zespoły bólowe kręgosłupa
 • neuropatie
 • polineuropatie
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia snu