5 wczesnych objawów stwardnienia rozsianego (SM)

Stworzone przez:user

5 wczesnych objawów stwardnienia rozsianego (SM)


Etiologia (co jest przyczyną?) SM

Stwardnienie rozsiane jest to przewlekła choroba zapalna przebiegająca z uszkodzeniem tkanki nerwowej powodowanym demielinizacją (rozpadem osłonek mielinowych włókien nerwowych) i rozpadem samych włókien nerwowych.

Przebieg choroby

Choroba ma najczęściej przebieg fazowy (z okresami pogorszenia – czyli zaostrzeń i poprawy czyli remisji).

W jakim wieku, u kobiet czy u mężczyzn?

Stwardnienie rozsiane występuje najczęściej u osób młodych, ze szczytem występowania najczęściej między 20. a 40. rokiem życia, nieznacznie rzadziej u mężczyzn niż u kobiet. Rzadziej ma początek w okresie dziecięcym.

Jaki jest symbol solidarności z chorymi na SM?

Symbolem walki ze stwardnieniem rozsianym jest kolor pomarańczowy. Pomarańczowa wstążka jest noszona także na znak solidarności z chorymi na SM.

 

Pojedyncze objawy mogące sugerować początek SM

Niekiedy pojedyncze objawy mogą sugerować początek choroby. Konieczna jest wtedy dokładna diagnostyka neurologiczna, która często umożliwia jej wczesne wykrycie i wdrożenie leczenia, mającego duży wpływ na przebieg choroby.

Do częstych pierwszych objawów mogących sugerować diagnostykę w kierunku rozpoznania SM należą:

 1. Zaburzenia czucia w obrębie kończyn (rąk i nóg), niekiedy w obrębie twarzy.
  Zaburzenia czucia są częstym pierwszym objawem SM. Dotyczą jednej lub wielu kończyn. Niekiedy towarzyszą im zaburzenia czucia na tułowiu (skóra klatki piersiowej i/lub brzucha). Często objawiają się uczuciem drętwienia, mrowienia i parestezji (nieprawidłowego i nieadekwatnego czucia) na skórze jednej lub kilku kończyn.
 2. Zaburzenia widzenia.
  Zaburzenia widzenie niekiedy są pierwszym objawem SM. Objawiają się osłabieniem ostrości wzroku, niekiedy podwójnym widzeniem. Czasem powodowane są zapaleniem nerwu wzrokowego (nerwu odpowiedzialnego za widzenie oka).
 3. Narastający niedowład (zaburzenia ruchu) kończyn.
  Narastające zaburzenia czynnej (zależnej od funkcji mięśni) ruchomości kończyn są jednym z częstszych pierwszych objawów SM. Czasami w przypadkach SM dochodzi do nagłego niedowładu objawiającego się nagłym wystąpienia zaburzeń ruchowych.
 4. Zaburzenia równowagi.
  Zaburzenia równowagi i zawroty głowy, połączone niekiedy z zaburzeniami chodzenia są czasem pierwszymi objawami SM.
 5. Wieloobjawowy początek choroby.
  Dość często początek choroby jest wieloobjawowy. Poza powyższymi objawami mogą mu towarzyszyć zaburzenia słyszenia, szumy uszne, bóle w obrębie kończyn, nieprawidłowe oddawanie mocz i inne.

 

Pamiętaj: niekiedy pojedyncze objawy mogą sugerować początek choroby. Konieczna jest wtedy dokładna diagnostyka neurologiczna, która umożliwia jej wczesne wykrycie i wdrożenie leczenia, mającego duży wpływ na przebieg choroby.

 

Oczywiście powyższe pierwsze objawy nie wyczerpują wszystkich możliwości początkowych objawów SM. W razie wątpliwości konsultacja neurologiczna pozwala na wdrożenie specjalistycznej diagnostyki choroby.


O autorze

user administrator

Pozostaw odpowiedź