Archiwum tagu neurolog

Stworzone przez:user

Neuroborelioza u dzieci. 5 ważnych informacji.

W naszym innym wpisie mogłeś dowiedzieć się kilku istotnych informacji na temat częstej postaci późnego okresu choroby, czyli neuroboreliozy. W tym wpisie dowiesz się 5 ważnych faktów dotyczących tej postaci boreliozy u dzieci.

 1. U dzieci typowe w późnym okresie boreliozy jest zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i obwodowe porażenie nerwu twarzowego. Objawy neuroboreliozy rzadko występują we wczesnym okresie choroby. O objawach porażenia nerwu twarzowego możesz dowiedzieć się więcej w naszym innym wpisie na neled.pl.
 2. Uszkodzenia innych nerwów (poza nerwem twarzowym) są także opisywane w przebiegu neuroboreliozy i często dotyczą nerwów ruchowych gałki ocznej i nerwu wzrokowego. Objawiać się to może zaburzeniami ruchomości gałek ocznych i zaburzeniami widzenia.
 3. U dzieci obraz kliniczny neuroboreliozy bywa bardzo zróżnicowany. Niekiedy neuroborelioza jest potwierdzana u dzieci skarżących się jedynie na apatię i bóle głowy.
 4. W diagnozie neuroboreliozy niezwykle istotne jest zebranie wywiadu od dziecka i jego opiekunów sugerującego ukąszenie kleszcza z następującym po nim rumieniem wędrującym oraz objawami ogólnymi.
 5. Niekiedy brak jest jednak typowych objawów występującego wkrótce po ukąszeniu kleszcza, któremu towarzyszą typowe zmiany skórne oraz objawy ogólnoustrojowe. Może mieć to wpływ na późne rozpoznanie choroby i wdrożenie koniecznego leczenia.

Umów wizytę u neurologa, tel. 535107907 Umów wizytę u laryngologa, tel. 502150240

Stworzone przez:user

Neuroborelioza. Co o niej wiesz?

O wczesnych objawach boreliozy możesz przeczytać w naszym poprzednim wpisie.

 1. Neuroborelioza jest częstą postacią późnego etapu boreliozy.
 2. Objawy neurologiczne są typowe dla przewlekłego okresu choroby, występującego wiele lat po zakażeniu.
  Towarzyszą wtedy przewlekłemu zapaleniu stawów oraz zanikowemu zapaleniu skóry.
 3. W diagnozie neuroboreliozy niezwykle istotne jest zebranie wywiadu od chorego lub opiekunów dziecka sugerującego ukąszenie kleszcza i wczesnymi objawami boreliozy.
 4. U dorosłych neuroborelioza objawia się najczęściej pod postacią zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenia nerwów rdzeniowych. Objawy bywają jednak często niespecyficzne.
 5. U dzieci typowe w przebiegu neuroboreliozy  jest zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i tak zwane obwodowe porażenie nerwu twarzowego. Tu także objawy są niekiedy nietypowe. O obwodowym porażeniu nerwu twarzowego możesz znaleźć więcej informacji w naszym innym wpisie.
 6. Objawy neuroboreliozy rzadko występują we wczesnym okresie choroby. Jej objawy są niekiedy jednak wtedy opisywane.

Umów wizytę u neurologa, tel. 535107907 Umów wizytę u laryngologa, tel. 502150240

 

Stworzone przez:user

Borelioza – 5 istotnych faktów dotyczących zakażenia i pierwszych objawów choroby

Borelioza lub krętkowica kleszczowa, nazywana także chorobą z Lyme. Jest chorobą zakaźną zajmująca liczne narządy powodowaną przez krętki Borrelia burgdorferi.

 1. Borelioza jest najczęstszą chorobą zakaźną u ludzi przenoszoną przez pajęczaki.
  Do zakażenia krętkami boreliozy dochodzi po ukąszeniu przez kleszcza z rodzaju Ixodes. Kleszcze te występują na roślinach leśnych półkuli północnej, w tym Europy (w tym oczywiście w Polsce) i zachodniej Azji.
 2. W typowym przebiegu choroby wczesne objawy występują pod postacią rumienia usytuowanego koncentrycznie wokół miejsca ukąszenia – tzw. rumienia wędrującego lub rzadziej pod postacią zgrubienia skóry wokół ukąszenia.
 3. Zmianom na skórze najczęściej towarzyszą objawy dotyczące całego ciała, takie jak bóle głowy, bóle stawów i mięśni, gorączka lub stan podgorączkowy oraz osłabienie.
 4. Objawy te ustępują w ciągu 3 miesięcy. Wtedy u części zakażonych pojawiają się objawy późnego etapu choroby pod postacią zapalenia dużych stawów i niekiedy zapalenia mięśnia sercowego.
 5. W okresie późniejszym mogą się też pojawić objawy neurologiczne, które są typowe dla boreliozy układu nerwowego – tzw. neuroboreliozy. Dokładniejsze informacje dotyczące neuroboreliozy pojawią się wkrótce na neled.pl.

Czytaj dalej

Stworzone przez:user

Porażenie nerwu twarzowego. Co o nim wiesz?

 1. Nerw twarzowy to inaczej siódmy nerw czaszkowy. Jest on bowiem siódmym w kolei nerwem, który opuszcza pień mózgu położony w jamie czaszki.
 2. Największa część włókien nerwowych nerwu twarzowego unerwia mięśnie odpowiadające za mimikę twarzy.
 3. Niedowład i porażenie nerwu twarzowego mogą być przyczyną zmian w mózgu (w ośrodkowym układzie nerwowym) lub poniżej jego punku wyjścia z mózgu (dokładnie pnia mózgu).
 4. Porażenia i niedowłady nerwu twarzowego ośrodkowe (powstałe w mózgu) są najczęściej powodowane chorobami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Jednym z typowych objawów udaru mózgu jest opadnięcie kącika ust po jednej stronie – przeciwnej do ogniska choroby. Jest to typowy objaw tak zwanego ośrodkowego porażenia nerwu twarzowego.
 5. Porażenia i niedowłady nerwu twarzowego obwodowe (powstałe poniżej jego odejścia z pnia mózgu) są powodowane często infekcją wirusową i innymi chorobami ogólnymi. Niekiedy są wynikiem zapaleń, urazów i chorób nowotworowych na drodze przebiegu nerwu twarzowego.  Mogą to być na przykład poważne choroby ucha.
 6. Typowym dla tak zwanego obwodowego porażenia nerwu twarzowego jest porażenie lub niedowład wszystkich lub znacznej liczby mięśni po stronie uszkodzenia.

Umów wizytę u neurologa, tel. 535107907 Umów wizytę u laryngologa, tel. 502150240

Stworzone przez:user

Opóźniony rozwój mowy: 4 pytania, na które trzeba odpowiedzieć

Opóźniony rozwój mowy to najważniejszy objaw zaburzeń rozwoju możliwości porozumiewania się dziecka z ludźmi z otoczenia. Takie rozpoznanie możemy postawić u małego człowieka, u którego stwierdzamy posługiwanie się mową w stopniu uznanym za niewłaściwy dla jego wieku. Klasycznie opóźniony rozwój mowy dzielimy go na opóźniony rozwój mowy samoistny i niesamoistny. W pierwszym przypadku nie znamy jego przyczyny. W drugim natomiast udaje się ją ustalić.

Rozpoznanie opóźnionego rozwoju mowy możemy postawić u małego człowieka, u którego stwierdzamy posługiwanie się mową w stopniu uznanym za niewłaściwy dla jego wieku.

Czytaj dalej

Stworzone przez:user

UDAR!

Czy mam UDAR? – 4 objawy, które powinieneś znać jako częste objawy udaru mózgu

Udar mózgu i zawał serca są najczęstszymi przyczynami śmierci u Polaków.
Być może znasz te 4 rozwinięcia liter, które mogą sugerować, że Ty lub Twój bliski ma właśnie UDAR mózgu.

Jest bardzo ważne, aby rozpoznać wczesne objawy udaru, bowiem w ciągu pierwszych kilku godzin istnieje znaczna szansa wdrożenia skutecznego leczenia. Podstawą jest szybkie rozpoznanie i szybki transport do specjalistycznego oddziału neurologicznego.

 

U jak Usta wykrzywione. Jest to objaw niedowładu lub porażenia ośrodkowego (w obrębie mózgowia) nerwu twarzowego. Jest to wyraźnie widoczne podczas próby ułożenia ust jak do gwizdania.

D jak Dłoń i ramie opadnięte. Przy wyprostowanych ramionach jedno wyraźnie opada.

A jak Artykulacji nieprawidłowa. Występuje zaburzenie wypowiada słów, mowa bełkotliwa niezrozumiała, niemożność powtórzenia prostych zdań np. „Mam na imię …”

R jak RATUNEK – szybkie przewiezienie chorego do szpitala !!!!

 

Przy powyższych dolegliwościach (jednej lub kilku) nie zwlekaj – dzwoń o pomoc: 999 !

Stworzone przez:user

Chrapanie i obturacyjny bezdech senny

Czy wiesz czym powodowane jest chrapanie i co to są obturacyjne bezdechy senne?

Czy słyszałeś kiedyś o wypadku samochodowym, spowodowanym przez sennego kierowcę? A może Ty lub Twój partner/partnerka budzą się niewyspani? Być może budzisz się w środku nocy zmęczony lub budzi Cię chrapanie osoby śpiącej obok, Twojego dziecka? Czytaj dalej

Stworzone przez:user

5 wczesnych objawów stwardnienia rozsianego (SM)

Etiologia (co jest przyczyną?) SM

Stwardnienie rozsiane jest to przewlekła choroba zapalna przebiegająca z uszkodzeniem tkanki nerwowej powodowanym demielinizacją (rozpadem osłonek mielinowych włókien nerwowych) i rozpadem samych włókien nerwowych.

Czytaj dalej

Stworzone przez:user

5 rzeczy, które należy wiedzieć o autyzmie

 1. Autyzm dziecięcy jest poważnym zaburzeniem rozwoju, do którego typowych cech należą problemy z komunikacją z otoczeniem i tworzeniem prawidłowych więzi społecznych.
 2. W konsekwencji typowe dla dzieci z autyzmem jest unikanie interakcji społecznej i obojętność wobec ludzi, w tym osób z najbliższego dziecku otoczenia oraz bodźców.
 3. Współczynnik chorobowości (liczba chorych w danej chwili na konkretną chorobę w określonej grupie mieszkańców) w przypadku autyzmu dziecięcego wynosi 50/100 000. Co ważne, choroba częściej dotyczy chłopców niż dziewczynek w stosunku 4:1.
  Czytaj dalej
Stworzone przez:user

Neurolog i laryngolog dziecięcy w mieście Kielce!

Pojawił się nasz pierwszy post w mediach społecznościowych.

Prosimy, odwiedzaj nasze strony z wpisami na:

facebook i twitter

Na razie tylko informujący, że w ogóle istniejemy :-). Lekarze tworzący projekt neled.pl współpracują ze sobą i znają się na prawdę dobrze :-).

Chcemy być pomocni całym rodzinom, ich małym i dużym częściom. Chcemy zainteresować Państwa stanem zdrowia wszystkich jej członków, sygnałami, które sugerują że coś może być „nie tak”. Czasami te małe, drobne wczesne obserwacje mogą wiele zmienić …

Konsultacje u specjalisty:

Umów wizytę u neurologa, tel. 535107907 lub Umów wizytę u laryngologa, tel. 502150240