5 rzeczy, które należy wiedzieć o autyzmie

Stworzone przez:user

5 rzeczy, które należy wiedzieć o autyzmie


  1. Autyzm dziecięcy jest poważnym zaburzeniem rozwoju, do którego typowych cech należą problemy z komunikacją z otoczeniem i tworzeniem prawidłowych więzi społecznych.
  2. W konsekwencji typowe dla dzieci z autyzmem jest unikanie interakcji społecznej i obojętność wobec ludzi, w tym osób z najbliższego dziecku otoczenia oraz bodźców.
  3. Współczynnik chorobowości (liczba chorych w danej chwili na konkretną chorobę w określonej grupie mieszkańców) w przypadku autyzmu dziecięcego wynosi 50/100 000. Co ważne, choroba częściej dotyczy chłopców niż dziewczynek w stosunku 4:1.
  4. Etiologia autyzmu wydaje się być wieloczynnikowa i nie jest do końca poznana. Prawdopodobne czynniki psychospołeczne zastąpione zostały aktualnie poglądami o zaburzeniu ośrodkowego układu nerwowego. Innym rozważanym czynnikiem jest nadmierna wrażliwość na bodźce i nieprawidłowa ich ocena przez dziecko z autyzmem. Autyzm, to choroba, w której nie znaleziono specyficznych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym. Proporcjonalny udział czynników może być różny w każdym przypadkach autyzmu rozpoznanego u dziecka.
  5. Leczenie autyzmu dziecięcego powinno mieć charakter wielokierunkowy. Uwzględnia to właściwe potrzeby dziecka i jego rodziny. Podsumowując: kontakt z dzieckiem autystycznym jest utrudniony i dlatego choroby i dolegliwości współistniejące są tu często późno rozpoznawane lub wcale nie zauważane przez opiekunów dziecka.

 

Wybrane piśmiennictwo

  1. Rajewski, A., Całościowe zaburzenia rozwojowe, in Psychiatria kliniczna. Tom II, S. Pużyński, J. Rybakowski, and J. Wciórka, Editors. 2009, Urban & Partner: Wrocław. p. 591-598.
  2. Newschaffer, C.J., et al., The epidemiology of autism spectrum disorders. Annu Rev Public Health, 2007. 28: p. 235-58.
  3. DeFilippis, M. and K.D. Wagner, Treatment of Autism Spectrum Disorder in Children and Adolescents. Psychopharmacol Bull, 2016. 46(2): p. 18-41.

O autorze

user administrator

Pozostaw odpowiedź